MATIJA BEĐIĆ

Matija je tajnik kluba. Svojim zalaganjem daje podršku Danijelu i Luki u organizaciji evenata, biciklijada i utrka. Također, Matija je osoba odgovorna za velik dio administrativnih poslova i financije kluba. U slučaju da postoje nejasnoće oko dokumentacije vezane uz klub, Matija je osoba na koju se najbolje osloniti.

KONTAKT: +385(0)915025567